Bizottság

A 2012. évi XXX. törvénnyel, valamint a végrehajtásról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelettel létrejött a nemzeti értékek azonosításának, rendszerezésének és védelmének jogi alapja.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 13-i ülésén döntést hozott a Baranya Megyei Értéktár Bizottság felállításáról, és a Baranya Megyei Értéktár létrehozásáról. A Bizottság elnöke Szatyor Győző akadémikus.

Évente legalább két alkalommal ülésezik, s tevékenységéről félévente beszámol a Baranya Megyei Közgyűlésnek. Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket az önkormányzat biztosítja.

A nemzeti érték felvételét a települési vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában. A felvételről az illetékes Értéktár Bizottság dönt. A települési értéktár bizottságok javaslatot tesznek, hogy mely nemzeti értéket javasolják a megyei értéktárba való felvételre.

2014. évben Baranya megyében 40 település jelezte, hogy települési értéktárat és bizottságot hozott létre. Ebben az időszakban a Baranyai Megyei Értéktárba 5 db nemzeti érték felterjesztése érkezett, melyeket a Bizottság kivétel nélkül fel is vett.

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság 100%-os, vissza nem térítendő támogatásával a Baranya Megyei Önkormányzat www.kincsesbaranya.hu elérhetőségen az értékeket kategorizáló és bemutató új weblapot hozott létre. A megyei önkormányzat a 2015. évi támogatás terhére további nagyszabású népszerűsítő tevékenységet tervez: a megyei értéktárba felvételre kerülő nemzeti értékek imázsfotózása mellett elkészül a Kincses Baranya imázsfilm és egy internetes ajánlási lehetőség. A megye települései, polgármesterei számára ismeretterjesztő rendezvénysorozatot, míg iskoláknak játékos népszerűsítő akciót szervez.

Nagy Csaba

Dr. Őri László
a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke

Szatyor Győző

Vörös Sára
a Baranya Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke

Lépjen velünk kapcsolatba!